Disclaimer


Seiteninhalt:
Bild: Nmc_Gebaude
 
Bild: stack of stones
 
Bild: Business
 

Az NMC cégcsoport központi székhelye
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

C.E.O. : Hubert Bosten
Tel.: +32 (0) 87/85 85 00
Fax: +32 (0) 87/85 85 11
Email: info@nmc.be
Internet: www.nmc.eu
NMC SA - VAT BE 0402.469.826 - RJP Eupen

Photos with courtesy of these photographers
Jogi felhívások – a weboldal használatának feltételei.

Jelen weboldal használata során az alábbi felhasználási feltételek érvényesek.
Jelen weboldal látogatásával egyetértését adja használati feltételeink tudomásul vételéhez és betartásához.

1. A tartalom és szolgálatkészség -
Felelősségkorlátozás


Az NMC cég a weboldal tulajdonosaként folyamatosan törekszik arra, hogy az online nyilvánosságra hozatal idején a weboldalon lévő minden tartalom naprakész és megbízható legyen. Azonban:
• Az NMC cég nem felel a weboldalon közzétett információk pontosságáért és teljességéért. Ez az elv a weboldalon közzétett minden közvetlen, vagy közvetett link és egy IT-kapcsolódásra is vonatkozik;
• Az NMC cég fenntartja a jogot a weboldalon közzétett tartalmak mindenkori, előzetes bejelentés nélküli változtatására;
• Az NMC semmilyen formában nem felel a weboldalon esetlegesen pontatlanul, vagy nem a maga teljességében közzétett információkért, valamint általában véve az olyan esetlegesen keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, függetlenül azok okától, eredetétől, milyenségétől, ill. következményeitől, melyek harmadik személy látogatásából származnak jelen weboldalon, vagy az oldal elérhetetlenségéből adódnak. Nem felelünk az oldalon közvetett, vagy közvetlen módon közzétett tartalom igazságtartalmáért.

A weboldalon látható, más tartalmakra mutató linkek és az azokon keresztül elért tartalom nem tartozik az NMC felelősségi körébe. Mindezen túlmenően nem felel az NMC cég a weboldalon esetlegesen közzétett helytelen címekért, vagy doménnevekért.

Azon fáradozásunktól függetlenül, melynek során megpróbáljuk elkerülni a műszaki zavarokat, az NMC cég nem vállal felelősséget a zavarokért, melyek a szerver készenlétének megszakadására, vagy egyéb műszaki problémákra vezethetők vissza.

2. Szellemi tulajdonjog

Jelen weboldalon hozzáférhető tartalom és az ebből a célból létrehozott elemek összes szerzői joga az NMC céget illeti meg. Ennek során a tartalom konzultációs célokból történő elérésének kivételével nem adunk ki semmilyen nemű licencet, vagy egyéb jogosultságot. Különösen a márkanevek és egyéb szerzői jogok képzik az NMC cég tulajdonát. Jelen weboldal tartalmának bármilyen nemű másolása kizárólag személyes és privát célokból megengedett. A sokszorosítás, ill. más célból történő felhasználás kifejezett tilalmunk alá esik.

A weboldal látogatói által megadott adatoknak pontosnak és helyénvalónak kell lenniük. Ezek harmadik fél érdekeit nem sérthetik. Jelen weboldalon megnevezett minden személy fenntartja a jogot a nevezett adatokra vonatkozó címbe való betekintésre, annak változtatására, javítására, vagy törlésére.

3. A privátszféra védelme

Cookie-k:
A www.nmc.eu címen található oldal hatékonyságának és a látogatások számának mérésére Cookie-kat használunk. Ha Ön nem ért egyet Cookie-k használatával, kérjük, állítsa be böngészőprogramját ennek megfelelően. A Cookie-kat csak belső célokra használjuk az értékesítés javításának érdekében. Az adatokat harmadik személyek részére nem adjuk tovább.

Személyes adatok:
Minden adatot, mely a látogatótól származik és a weboldal különböző szolgáltatásainak használata céljából érkezett hozzánk, bizalmasan kezelünk és ezeket nem adjuk tovább harmadik személyek részére.